Gurbet Peker

Doktorand vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

E-post:
gurbet.peker[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 67 Visby
Postadress:
Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

Kort presentation

Gurbet Peker är doktorand i etnologi. Hon är också en del av den tvärvetenskapliga forskarskolan inom hållbar utveckling på Campus Gotland. Hennes doktorandprojekt fokuserar på hur hållbarhet berättas och praktiseras i vardagen på Gotlands landsbygd. Projektet behandlar också relationen mellan turism, kulturarv och öighet.

Hennes forskningsintressen inkluderar även mellanartsliga relationer, identitet och tillhörighet, urbana och rurala rumsligheter, migration och kulturarv.

Nyckelord: cultural heritage human non-human relations identity and belonging urban-rural relations lifestyle migration

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gurbet Peker
Senast uppdaterad: 2021-03-09