Karin Staxäng

Forskningsingenjör vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; BioVis

E-post:
karin.staxang[AT-tecken]igp.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250634
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Bistår kunder inom biologiska/medicinska fältet. Utför preparering och bildtagning av prover för elektronmikroskopisk analys.

Vänligen se BioVis hemsida för vidare information om tekniker, pris- och kontaktuppgifter:

https://www.biovis.uu.se/

Nyckelord: biovis transmissionselektronmikroskop immunoguld negative staining em tem elektronmikroskopi exosomer

Tidigare arbetat på Klinisk Patologi, Akademiska Sjukhuset, Uppsala.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Staxäng
Senast uppdaterad: 2021-03-09