Tomas Poletti Lundström

Doktorand i religionshistoria vid Teologiska institutionen, Religionshistoria och global kristendom

E-post:
tomas.lundstrom[AT-tecken]teol.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 B
Postadress:
Box 511
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktor i religionshistoria, verksam vid Teologiska institutionen och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) där jag bedriver forskning om radikalnationalism, fascism, den svenska väckelserörelsen och politiska betydelser av religionsbegreppet. Jag har inspirerats av bland annat korpusanalys, digitaletnografi och begreppshistoria. År 2022 disputerade jag på avhandlingen Trons försvarare: Idéer om religion i svensk radikalnationalism 1988-2020.

Nyckelord: digital humanities radikalnationalism högerextremism rasism fascism högerradikalism nationalism ethnography racism corpus linguistics digital humaniora critical religion online ethnography digital etnografi

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tomas Poletti Lundström
Senast uppdaterad: 2021-03-09