Sören Lehmann

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Hematologi

E-post:
soren.lehmann[AT-tecken]medsci.uu.se
Mobiltelefon:
070-7604882
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ing 101, plan 4
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ing 100, plan 2
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sören Lehmann
Senast uppdaterad: 2021-03-09