Maria Hoff Rudhult

Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
maria.hoff_rudhult[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 7302
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i företagsekonomi med inriktning mot organisation. Mina forskningsintressen kretsar kring privat/offentlig samverkan och samarbetsformer. I mitt avhandlingsarbete studerar jag svenskt bistånd med ett särskilt fokus på näringslivet som aktör.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09