Marcus Mohall

Universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Marcus.Mohall[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 2533
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Mina forskningsintressen kretsar kring transportinfrastrukturers politiska ekonomi, bostadspolitik och stadsplanering i bred bemärkelse. För tillfället arbetar jag i det Formas-finansierade projektet "Displacement and renoviction in housing renewal processes in Sweden - an intersectional feminist perspective".

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marcus Mohall
Senast uppdaterad: 2021-03-09