Håkan Kullvén

Universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
hakan.kullven[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3107
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Prefekt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Administration och service

E-post:
hakan.kullven[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Jag är prefekt vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, och också lektor vid avdelningen för Industriell teknik vid samma institution. Du når mig enklast via mejl på hakan.kullven@angstrom.uu.se eller på telefon 073-500 4580. Mitt kontor har jag i rum 1332 vid Ångströmslaboratoriet, Uppsala

Akademiska meriter: ED, Excellent lärare

2014- Lektor vid Uppsala Universitet

2001-2014 Lektor vid KTH

1997-2001 Lektor vid Södertörns högskola

1995-1997 Lektor vid Högskolan i Karlstad

1985-1995 Adjunkt vid Högskolan i Karlstad

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Håkan Kullvén
Senast uppdaterad: 2021-03-09