Olle Hammar

Gästforskare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

E-post:
olle.hammar[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Olle Hammar är biträdande lektor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och forskare vid Institutet för framtidsstudier. Han är affilierad med Uppsala Immigration Lab, UCLS, UCFS, IZA och IFN. Olle disputerade i nationalekonomi vid Uppsala universitet 2021. Hans huvudsakliga forskningsområden är ojämlikhet, kultur och migration.

Personlig hemsida

Google Scholar

Nyckelord: labor economics public economics political economics development economics

Nuvarande anställningar

Biträdande lektor, Institutionen för nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet, 2023-

Forskare, Institutet för framtidsstudier, 2021-

Tidigare anställningar

Postdok, Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 2021-2023

Foreign PhD student visitor, University of California, Berkeley, januari-februari 2020

Visiting scholar, Columbia University, september-december 2017

Affilieringar

Institute of Labor Economics (IZA)

Migrant World Values Survey (MWVS)

Institutet för framtidsstudier (IFFS)

Uppsala Immigration Lab (UIL)

Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Uppsala Center for Fiscal Studies (UCFS)

Uppsala Center for Labor Studies (UCLS)

Association of Swedish Development Economists (ASWEDE)

Utbildning

Fil.dr nationalekonomi, Uppsala universitet

Fil.lic. nationalekonomi, Uppsala universitet

Civ.ek. nationalekonomi, Lunds universitet

Fil.kand. utvecklingsstudier, Lunds universitet

Pol.kand. nationalekonomi, Lunds universitet

Pågående forskningsprojekt

"Social networks and immigrant integration: Experimental evidence from Sweden" (med Mounir Karadja och Akib Khan)

"The cultural assimilation of individualism and preferences for redistribution", Job market paper

"The Swedish income distribution, 1968-2016" (med Paula Roth och Daniel Waldenström)

"Rethinking global wealth inequality: The role of human capital" (med Daniel Waldenström)

"Wealth inequality in Sweden, 1968-2016" (med Paula Roth, Felicia Stokke och Daniel Waldenström)

"Longitudinal changes in non-European migrant values and social norms in Sweden" (med Bi Puranen och Christian Welzel)

"Distributional national accounts in the welfare state: Sweden, 1930-2020" (med Paula Roth, Daniel Waldenström och Gabriel Zucman)

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olle Hammar
Senast uppdaterad: 2021-03-09