Petra Pertoft

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Byggteknik och byggd miljö

E-post:
petra.pertoft[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 4758
Mobiltelefon:
072-9999227
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kort presentation

Programansvarig för Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, ett treårigt program som ger kunskaper i hållbar och energieffektiv byggteknik.

Universitetsadjunkt i byggteknik med inriktning arkitektur. Bakgrund som praktiserande arkitekt inom stadsbyggnadsområdet, med erfarenhet från såväl kommunal verksamhet som konsultföretag.

Program coordinator for Bachelor of Science in Engineering, specialisation construction engineering. Lecturer in civil engineering, orientation architecture.

Akademiska meriter: Arkitekt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petra Pertoft
Senast uppdaterad: 2021-03-09