Johanna Ringarp

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
johanna.ringarp[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2489
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Docent i historia, docent i pedagogik, fil. doktor i historia

Medlem av Uppsala Studies of History and Education

Nyckelord: utbildningshistoria socialhistoria genushistoria history of education social history gender history

Ringarps forskningsintressen rör utbildningshistoria i vid mening. Såväl högre utbildningens historia under 1900- och 2000-talet som bildningsförmedling på 1800-talet. Därtill har hon undersökt internationella kunskapsmätningar (PISA) påverkan på utbildningspolitiken i Sverige och Tyskland samt styrning, ledning och utvärdering av skolsektorn på internationell, nationell och lokal nivå.

Just nu är Ringarp verksam i tre forskningsprojekt: Meritocracy, democracy or market? Governance of higher education in Finland and Sweden, 1965-2018, Borgerlig feminism eller klassolidaritet? Arbetarklasskvinnors agerande och strategier i den borgerliga kvinnorörelsen kring sekelskiftet 1900och Etableringsutbildningar. Om framväxten av åtgärder för nyanlända som ny nisch inom det svenska utbildningssystemet (projektledare Ida Lidegran, SEC, Uppsala universitet).

Bland publikationer märks Professionens problematik (2011), “PISA lends legitimacy: A study of education policy changes in Germany and Sweden after 2000” (2016),“En skola för alla? Den svenska grundskolans utveckling på kommunal nivå med fokus på geografisk rättvisa” (2018), samt ”From Bildung to Entrepreneurship. Trends in Education Policy in Sweden” (2013).

Ringarp är medlem i Uppsala Studies of History and Education (SHED) och därtill är hon redaktionsmedlem i tidskrifterna Anekdot - det digitala bildningsmagasinet och Vägval i skolans historia.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Ringarp
Senast uppdaterad: 2021-03-09