Liselotte Aldén

Universitetsadjunkt vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
liselotte.alden[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 83640498-108364
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

Jag är programansvarig för master- och magisterprogrammet i vindkraftsprojektering, arbetar som lärare och projektledare samt är ansvarig för onlinekursen Vindkraftskurs.se. Sedan 2022 är jag också Excellent lärare.

Nyckelord: renewable energy wind energy wind power wind resource assessment energipolitik - effektivisering - oljeersättning wind farm layout design environment and sustainability vindkraft förnybar energi hållbara energisystem planeringsfrågor vindkraftsprojektering wind power project management sustainable energy systems

Jag är programansvarig för master- och magisterprogrammet i vindkraftsprojektering, arbetar som lärare och projektledare samt är ansvarig för onlinekursen Vindkraftskurs.se

Med en bakgrund som civilingenjör i kemiteknik vid KTH, Stockholm och påbyggnad inom energiteknik arbetar jag idag med undervisning och projektverksamhet inom förnybar energi främst vindkraft. Jag undervisar i vindprojektering, energipolitik, planeringsfrågor och hållbara energisystem.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Liselotte Aldén
Senast uppdaterad: 2021-03-09