Stefan Ivanell

Professor vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
stefan.ivanell[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 83600498-108360
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
62167 Visby

Kort presentation

I am Professor and Head of Section, Section of Wind Energy, Department of Earth Sciences, Campus Gotland, Uppsala University. I am Director of STandUP for Wind, www.standupforwind.se, a centre coordinating wind energy activities at the Royal Institute of Technology (KTH), Uppsala University, Luleå Technical University and SLU. You will find information about my courses, research projects, publications, at www.ivanell.se

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Stefan Ivanell
Senast uppdaterad: 2021-03-09