Petter Hellström

Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
petter.hellstrom[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är idéhistoriker med inriktning mot vetenskap, verksam som forskare och lärare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. I min forskning undersöker jag den roll som metaforer och modeller, bilder och visuell kultur har spelat i vetenskapens utveckling. Jag intresserar mig även för vetenskapliga försök att dela in världen i kategorier, bygga system och skapa ordning.

Akademiska meriter: FD, MPhil, BA Hons

Nyckelord: visual culture media history history of the life sciences metaphors and models history of science historical epistemology history of cartography systematics and taxonomy scientific racism

Jag är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria, disputerad vid Uppsala universitet år 2019. Därutöver har jag en masterexamen i vetenskapshistoria från University of Cambridge, samt en kandidatexamen i arabiska och religionsvetenskap från University of London.

Förutom olika anställningar vid Uppsala universitet har jag också varit anställd vid Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Jag har varit gästforskare vid Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Centre Alexandre Koyré, University of Cambridge samt Universität Luzern.

Jag disputerade i september 2019 på avhandlingen ”Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy”. Opponentens rapport finns tillgänglig online, liksom universitetets pressmeddelande.

Sedan 2020 har jag arbetat med projektet ”The Family Tree: A History of Scientific Imagination”, som kronologiskt och kunskapshistoriskt tar vid där avhandlingen slutade. Projektet är knutet till forskningsprogrammet ”In the Shadow of the Tree”, som finansieras av The Swiss National Science Foundation.

Sedan hösten 2022 driver jag forskningsprojektet ”Afrikas vita fläckar: Hur upplysningens geografer rensade kartan”. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Följ mig gärna på Twitter och Academia.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Hellström
Senast uppdaterad: 2021-03-09