Mia Ljungblom

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
mia.ljungblom[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
0498-108378018-471 8378
Mobiltelefon:
070-2811892
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Hej!

Programansvarig för kandidatprogrammet Ledarskap-Kvalitet-Förbättring

Undervisar bla i ledarskap, gruppdynamik, konflikthantering, kommunikation, etik, Lean

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mia Ljungblom
Senast uppdaterad: 2021-03-09