Martin Lind

Forskare vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
Martin.Lind[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2688
Besöksadress:
Rum EBC 2071 Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Docent och forskare i Evolutionsbiologi. Jag undersöker livshistorie-evolution, evolution av icke-genetisk nedärvning och evolution av åldrande. För mer information om min forskning, se min hemsida.

Jag är kursansvarig för kursen Evolutionsbiologi och för fisk-modulen i Vertebratfaunistik. Jag undervisar även i kurserna Ekologi och populationsgenetik, Beteendeekologi, Organismernas evolution och mångfald, Ekologiska effekter av klimatförändringar samt Lärarlyftet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Lind
Senast uppdaterad: 2021-03-09