Tobias Dalberg

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
tobias.dalberg[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2437
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Nyckelord: history of education sociology of education social stratification

Finns även på https://tdalberg.github.io/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tobias Dalberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09