Malin Lindström

Biträdande akademisekreterare vid Planeringsavdelningen, Lednings- och utvecklingsstöd

E-post:
malin.lindstrom[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 1811
Mobiltelefon:
070-1679816
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Akademisekretariatet ansvarar bland annat för administrativt stöd till konsistorium och universitetsledning samt universitetets gemensamma ledningsorgan.

Kontakta mig gärna om du har frågor kring rektors beslutssammanträde (RS), universitetsdirektörens beslutsmöte, prefekt- och dekaninternat, universitetets mål- och regelsamling och styrande dokument. Från och med våren -21 arbetar jag även med processen för intern styrning och kontroll (ISK).

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Lindström
Senast uppdaterad: 2021-03-09