Lisa Söderström

Postdoktor Med dr, leg dietist vid Centrum för klinisk forskning, Västmanland

E-post:
lisa.soderstrom[AT-tecken]regionvastmanland.se
Telefon:
021-4818108072-1416372
Besöksadress:
Ingång 29
Västmanlands sjukhus Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås

Kort presentation

Leg. dietist som disputerade februari 2016 inom medicinska vetenskaper på området undernäring hos äldre. Sedan dess samordnare för kliniska studier i Region Västmanland (lokal nodsamordnare) och verksamhetsutvecklare på CKF. Lokal nod Västmanland

Akademiska meriter: Med dr, leg dietist

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lisa Söderström
Senast uppdaterad: 2021-03-09