Jelena Spasenic

Universitetslektor i serbiska/kroatiska/bosniska vid Institutionen för moderna språk, Slaviska språk

E-post:
jelena.spasenic[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1310
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Fil dr, universitetslektor

Jag är född och uppvuxen i Belgrad, Serbien. Vid Belgrads universitet började jag studera skandinaviska språk och litteratur samt engelska, men efter att ha tagit examen i nordiska språk vid Uppsala universitet bytte jag riktning till kulturantropologi.

Jag har undervisat vid Uppsala universitet sedan 2001. Vid Institutionen för moderna språk har jag varit kursansvarig på grundutbildningen i serbiska/kroatiska/bosniska på alla nivåer och undervisat bl.a. i grammatik, muntlig språkfärdighet, litteraturhistoria och realia. Jag medverkar även inom följande kurser på avancerad nivå: "Forska på språk. Språkvetenskapens metoder" och "Postnationalistiska socialismer i litteratur, film och konst". Vid Hugo Valentin-centrum har jag haft ansvar för multidisciplinära kurser som ingår i masterprogrammet i studier kring Förintelsen och folkmord: "Social Mechanisms of Violence", "Psychology of Violence" samt "Etnicitet och politik". Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi har jag undervisat i uppsatsskrivande på B-nivå.

Mellan 2013 och 2015 arbetade jag som universitetslektor i socialantropologi vid Stockholms universitet, där jag undervisade i antropologisk metod och handledde C-uppsatser.

2012 disputerade jag i kulturantropologi vid Uppsala universitet med avhandlingen The Shadows of the Past. A Study of Life-World and Identity of Serbian Youth after the Milošević Regime som tilldelades Benzeliusbelöningen för 2012. Mitt forskningsområde berör fenomenologi, symbolisk interaktionism, social identitetsteori, kognition, etnicitet, nationalism och ungdomskultur. Gränslandet mellan antropologi, sociologi och socialpsykologi har varit av särskilt intresse.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jelena Spasenic
Senast uppdaterad: 2021-03-09