Klas Gunnarsson

Universitetslektor vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
klas.gunnarsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3136
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Klas Gunnarsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09