Kent Nilsson

Adjungerad professor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Övriga; CKF Västerås

E-post:
kent.nilsson[AT-tecken]regionvastmanland.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Adjungerad professor i psykiatrisk forskning vid institutionen för neurovetenskap.

Akademiska meriter: Professor, föreståndare för CKF Västerås

Sedan starten för min forskarkarriär har jag fokuserat på frågan om hur det biologiska arvet samverkar med den miljö individen växer upp i och därmed påverkar psykisk hälsa, beroende och kriminalitet. Jag har handlett flertalet doktorander, medverkat i två utredningar från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och arbetat för att sprida kunskap inom forskningsområdet via kurser i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) regi, samt via media. Hittills har jag författat drygt 70 vetenskapliga artiklar.

SALVe-projekt PubMed Google Scholar ResearchGate YouTube

Under min ledning har SALVe-projektet utvecklats till att innefatta såväl populationsbaserade som kliniska studier. I projektet studeras skydds- och riskfaktorer för olika tillstånd, men även hur vi på bästa sätt skall kunna mäta dessa tillstånd, t.ex. depression, ångest, ADHD, riskfylld alkoholkonsumtion m.m.

Ett nytt och viktigt område är hur vi via ny teknik, och med vetenskapliga metoder skall kunna underlätta det kliniska arbetet, under parollen ”klinik och forskning skall gå hand i hand”. Här finns det mycket att göra för att underlätta i den kliniska vardagen. På detta sätt integreras forskningen i den kliniska vardagspraktiken för att göra den ”bättre, snabbare och säkrare”. Förutom forskningssamarbete inom Uppsala universitet pågår samarbetsprojekt med Örebro universitet, Karolinska Institutet (KI) och Institut Universitaire en Santé Mentale de Montréal.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kent Nilsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09