Claudia Merli

Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

E-post:
claudia.merli[AT-tecken]antro.uu.se
Telefon:
018-471 2283
Mobiltelefon:
070-4250362
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Docent vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologi; Anställda

Mobiltelefon:
070-4250362
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 631
751 26 Uppsala

Kort presentation

Claudia Merli är Universitetslektor och fr.o.m. 2018 Docent (Associate Professor) i kulturantropologi, specialiserad i medicinsk antropologi och i den kritiska antropologiska studien av katastrofer. Hon har genomfört omfattande fältarbete i södra Thailand bland de malaysiska muslimerna sedan 2002. Hon arbetar för närvarande med ett tvärvetenskapligt projekt om fara och andningsskydd i samband med vulkanaska, finansierad av Research for Health in Humanitarian Crises, med fältarbete i Japan.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: disaster risk reduction disaster vulnerability gender and sexuality medical anthropology body theory thailand ethnic politics and implicit attitudes reproductive rights population control volcanology identity border conflict gender and disasters japan

Jag är en kulturantropolog som specialiserat sig på antropologi av hälsa/medicinantropologi och antropologi av katastrofer. Min doktorandforskning och avhandling (2008) i kulturantropologi vid Uppsala universitet fokuserade på reproduktiv hälsa och kroppsliga praktiker hos muslimska kvinnor i södra Thailand och publiceras av Acta Universitatis Upsaliensis. Boken har granskats i Journal of the Royal Anthropological Institute 2010 och jag presenterade den vid Royal Anthropological Institutes prestigefyllda seminarieserie “Reviewer Meets Reviewed” (som hölls på British Museum) i oktober 2011. Efter ha varit anställd vid Durham University från 2009 till 2017 (sist som Associate Professor), började jag min anställning som Docent/Associate Professor vid Uppsala University i januari 2018. Jag var huvudsammanställare och arrangör av Den Fjärde Nordeuropeiska Konferensen för Kris- och Katastrofstudier https://needs2019.wordpress.com/ som hölls i Uppsala i juni 2019.

Indicators of esteem 2014—2017 Valda medlem av ASEASUK Executive Committee / 2015 Country of Origin Information (COI) sakkunnig med särskild kunskap om FGM för Rights In Exile Programme http://www.refugeelegalaidinformation.org/thailand / 2013 Fellow of the Wolfson Research Institute / 2013 Högskoleverket: Utnämnd medlem av expertpanelen för att utvärdera utbildningen inom etnologi och antropologi / 2012—2017 Medlem av Medicinska Antropologiska kommittén för The Royal Anthropological Institute, Storbritannien / Sen 2012 FHEA (Fellow of the Higher Education Academy United Kingdom) och FRAI (Fellow of the Royal Anthropological Institute, UK).

Ledamot i styrgruppen för GlobeLife, initiativ som stärker samarbetet genom forskning och utbildning inom området global hälsa mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet.

Styrelseledamot vid Centrum för medicinsk humaniora, Uppsala universitet.

Medlem av rådgivande nämnden för FACE-UP Consortium: Factors Affecting Childhood Exposure to Urban Particulates.

Ledamot i styrgruppen för Development Research Conference (DevRes2022) "Transforming Development Research for Sustainability"

Priser och Stipendier

Fellow in residence, Swedish Collegium for Advanced Study under akademisk år 2022-2023.

Luttemans stipendium, Uppsala Universitet 2019

RJ Riksbankens Jubileumsfond Projekt Den fjärde nordeuropeiska konferensen om kris och katastrofstudier - NEEDS 2019

VR Vetenskapsrådet 2018 Konferens Den fjärde nordeuropeiska konferensen om kris och katastrofstudier - NEEDS 2019

Writing grant, Uppsala Universitet 2017

Seedcorn Funding, Durham University 2016

Editorial positions 2015–2023 Invited member of the Editorial Board of Human Remains and Violence(Manchester University Press) / 2009–2017 General Editor of Durham Anthropology Journal (DAJ)

Övriga intressen Under mina grundutbildning studerade uppfyllde jag också min långsiktiga musikaliska passion med ett Piano-diplom från Perugias Konservatorium, följt av ett år på Experimental School of Chamber Music på Conservatorio “S. Cecilia” i Rom. Jag var aktiv i både kammarmusikensemble och som solopianist till 2002. Min drivkraft för musik har nyligen översatts till att ansluta sig till den livliga aktiviteten i Durham Gamelan Society där jag praktiserade javanesisk gamelanmusik. Under 2014 deltog jag i en Taiko (japansk trummor) workshop, och jag lär mig mer numera.

Forskningsfokus För närvarande är mitt allmänt forskningsfokus den sydostasiatiska regionen och Thailand, och jag bedriver fältarbete i södra Thailand på omskärelse/könsstympning av män och kvinnor, könsbestämd kroppsliga praktiker relaterade till reproduktion, buddhistiska och muslimska kvinnliga anda medier, etnisk-religiös konflikt i Södra Thailand och efterdyningarna av 2004-tsunami. Jag undersöker också frågor om fertilitet och befolkningstillväxt i Thailands politik.

År 2016 påbörjade jag fältarbete även i Japan med ett projekt om lokala uppfattningar om hälsa och vulkanaska, inom området av Sakurajima vulkanen, som en del av HIVE-konsortiet http://community.dur.ac.uk/hive.consortium/about.php där jag är ansvarig för den kvalitativa forskningen.

År 2017 startade jag också forskning om ett annat katastrofkontext som förtjänar en långsiktig analys, Vajont Dam-katastrofen mega tsunami i norra Italien (1963); genom att leda ett tvärvetenskapligt team analyserade vi katastrofens sociala, arkeologiska och kriminaltekniska arv. Forskningen fick täckning i italienska regionala tidningar (också här) och presenteras i lokala museer.

Under 2020 har jag följt noggrant koronapandemin i både Sverige och Japan. Jag har deltagit i den offentliga debatten med intervjuer för Uppsala Universitets aktuell forskning om Coronaviruset, och med Svensk radio om det visuella informationsmaterialet som producerats i olika länder. Efter en inledande analys av sociala mediediskurser om en pandemikon som används i Japan, visuella forskningsmetoder och historisk kontextualisering publicerades min artikel om yōkai Amabie oktober 2020 i Anthropology Today.

Teoretiskt utforskar jag korsningarna mellan Foucauldian biomakt, biopolitik, gouvernmentalitet och fenomenologiska perspektiv som kontextualiserar kroppen. För min andra del av forskningen använder jag kritiska perspektiv i riskforskning och antropologisk studie av långsiktiga sociala processer efter katastrofer, särskilt teologiska diskurser, "contextual theodicies" och relaterad politik.

Fältarbete Thailand: juli-augusti 2002; juli-augusti 2003; februari-april 2004, juni-augusti 2004, november 2004-mars 2005; mars-juni 2006; april och december 2009-januari 2010; december 2010-januari 2011; oktober-november 2014 arkivforskning i Bangkok; mars-april 2015; juli 2019 / Japan maj och september 2016 / Italien mars-april och september-oktober 2017.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Claudia Merli
Senast uppdaterad: 2021-03-09