Marie Karlsson

Professor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
marie.karlsson[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1647
Mobiltelefon:
070-4250168
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Marie Karlsson är professor i pedagogik och biträdande prefekt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Hon tillhör forskargruppen STEP och leder Narrativa forskarseminariet (NAFS). Maries forskning fokuserar bland annat på narrativ identitet och villkorade relationer mellan föräldrar och utbildningsinstitutioner,

Akademiska meriter: FK, docent

Nyckelord: parents and education institutions narrative identity professional identity

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Marie Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09