Karin Ågren

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia

Telefon:
018-471 7312
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Karin.Agren[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7312
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research Interests

My present research interest is city branding and tourism. I study how Stockholm's tourism industry has evolved from World War II until today. Through interviews and written source material, I examine changes in the organizing of the city's tourism as well as that of specific tourist sights. My results will be published by the publisher Stockholmia during autumn 2011.The study is part of the larger project Growth, Tradition and Renewal: The Economic History of Stockholm since 1945.
Previously I studied wholesalers in Stockholm during the 1700s which resulted in my PhD thesis in 2007. The main purpose of this study was to examine the merchants’ social and economic strategies. Previous research on this group has largely confined itself to studying the richest with the result that the group appeared to be modern in their behavior. I studied all merchant active in Stockholm regardless of wealth. In particular, I study their financial transactions and marriage patterns, I could show that their conduct did not exhibit modern activity, but that they had, rather, a more traditional approach to these activities.

Teaching experiences

I have mainly supervised undergraduate students writing papers.
Research Projects

2008 The Importance of Tourism for the Social and Economic Development of Stockholm since 1945

2000 My doctoral dissertation is part of the project The "Skeppsbro Nobility" in Stockholm´s Old Town 1650–1850. A Research Program on the Role and Significance of Trade Capitalism in Swedish Economy and Society.

Selected Publications

Books
Ågren, Karin (2007), Köpmannen i Stockholm: Grosshandlares ekonomiska och sociala strategier under 1700-talet [The Merchant of Stockholm: Wholesalers’ economic and social strategies during the eighteenth century]. Uppsala Studies in Economic History 82.

Chapters in books
"Etniska nätverk bland 1700-talets grosshandlare" in Kommers. Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 18800-talen, red Gudrun Andersson och Klas Nyberg. 2010

"Handelseliten och dess nätverk i Stockholm på 1700-talet" in Forskningsfronten flyttas fram: nordiska perspektiv, red: Hans Albin Larsson. 2005.

Articles in Journals
Grosshandlarsläkter på 1700-talet for the DVD Gamla stan under 750 år. 2001.

Rikemanshus for the DVD Gamla stan under 750 år. 2001.

Working papers and reports
I nöd och lust. En studie av sambandet mellan äktenskapsmönster och ekonomisk status hos Stockholms grosshandlare på 1700-talet. (lic. dissertation), 2003.

Selected Conference papers
"På heder och samvete - företagsledares heder och lojalitet" Svenska ekonomisk-historiska mötet. Uppsala, Sverige 5-7 mars 2009.

"Marriage and credits in a network perspective. Merchants in Stockholm during the second half of 18th century", XIV International Economic History Congress, Helsinki, Finland, 21 to 25 August 2006.

CV

Education
2007 PhD in Economic history, Uppsala University

2003 Licentiate degree in Economic History, Uppsala University

2000 BA Uppsala University

  1. Hållbara besök - mellan kartan och besökarens verklighet. Forskningsprojektet sker inom ramen för tillväxtprogrammet Hållbara Gotland som finansieras av Region Gotland och Tillväxtverket och där Uppsala universitet också bidrar med delfinansiering. För mer information se denna länk: Tillväxtverkets sida om Hållbara Gotland . Vi som ingår i detta projekt är: Sabine Gebert Persson (projektledare), John Östh och Marina Toger båda från Kulturgeografiska institutionen, Karin Ågren, ekonomisk historia och Ulrika Persson-Fischier, Klas Palm och Rickard Grassman som alla är från institutionen för teknikvetenskaper, divisionen industriell teknik och ledning.

  2. Hållbara Besök - Ledning och organisation. Inom ramen för forskningsprogrammet Hållbara Besök finns det en grupp forskare som studerar hur Gotland som destination organiseras och hur detta påverkas av den nya kryssningskajen som invigs 2018. För mer info om forskningsprogrammet se denna sida: Hållbara Besök De som ingår i detta projekt är Sabine Gebert Persson och Fredrik Sjöstrand, båda från företagsekonomi; Karin Ågren, ekonomisk historia och Ulrika Persson-Fischier, antropolog och undervisar på institutionen för teknikvetenskaper

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karin Ågren
Senast uppdaterad: 2021-03-09