Henning Blom

Universitetslektor vid Institutionen för organismbiologi, Evolution och utvecklingsbiologi

E-post:
Henning.Blom[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 6223
Mobiltelefon:
070-3264296
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC Norbyv. 18A
Postadress:
Norbyv. 18A
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henning Blom
Senast uppdaterad: 2021-03-09