Arizo Karimi

Universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen, Professorer och lektorer

E-post:
Arizo.Karimi[AT-tecken]nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Research interests: family, labor & gender economics.

Personal web page

Nyckelord: labor economics family economics

Forskare vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet och Uppsala Center for Labor Studies (UCLS). Jag forskar inom arbetsmarknadsekonomi, med inriktning mot effekter av familjebildning, familjestruktur och socialförsäkringar på individers arbetsmarknadsutfall.

Personlig hemsida

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Arizo Karimi
Senast uppdaterad: 2021-03-09