Ragnar Hedlund

1:e Antikvarie vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum

E-post:
Ragnar.Hedlund[AT-tecken]gustavianum.uu.se
Telefon:
018-471 1722
Mobiltelefon:
070-2517067
Besöksadress:
Akademigatan 3
Postadress:
753 10 UPPSALA

Kort presentation

Forskare i antik historia och numismatik med speciell inriktning mot visuell kultur och social dynamik under romersk kejsartid. Även engagerad inom bysantinsk forskning och med forskning om museologi, historiebruk och kulturarvsfrågor.

Akademiska meriter: FD

Jag är forskare i romersk historia och studerar framför allt hur det vi kallar ”propaganda” uppstår. Om man ser till romarriket drivs stora delar av den kejserliga ”propagandan” av andra aktörer än kejsarmakten. Vad säger detta oss om sådana aktörers ställning i det romerska samhället och om hur detta samhälle formeras? Är dessa aktörers "hyllningar av makten" enbart beställningsverk från en maktapparat som låter sig hyllas? Jag studerar frågan utifrån antagandet att det inte är fullt så enkelt, och att man kan betrakta det romerska samhällets ”ideologi” som något som växer fram genom förhållandet mellan dessa olika aktörer, snarare än att ständigt formuleras från kejsarmakten. Ytterst handlar denna forskning om hur statliga "ideologier" uppstår och vidmakthålls, inte minst i totalitära stater.

Min forskning fokuserar på senare kejsartid, den tid då romarrikets provinser i allt större utsträckning integreras i riket. Detta är en utveckling som också leder till att samma provinser blir alltmer självständiga och bildar underlag för de stater som växer fram efter romarriket. Detta intresse för skärningspunkten mellan Rom och "postromersk" historia har även lett till ett intresse för bysantinsk historia och kulturhistoria. Dt är frågor jag framför allt ägnar mig åt i egenskap av administratör av Nordiskt Bysantinskt Nätverk, www.nordbyz.net. Mitt intresse för romerska provinser och möten mellan romersk makt och andra kulturer har lett till ett engagemang i de svenska arkeologiska utgrävningarna i Labraunda i sydvästra Turkiet, se www.labraunda.org.

Jag är även intresserad av för frågan om hur arv från antiken använts under senare tid för konstruktioner av olika sociala, politiska och nationella identiteter, framför allt på museer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ragnar Hedlund
Senast uppdaterad: 2021-03-09