Thomas Kragh

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
thomas.kragh[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3211
Besöksadress:
Rum ÅNG 14265 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Nyckelord: symplectic geometry and topology mathematical physics algebraic topology low dimensional topology

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Thomas Kragh
Senast uppdaterad: 2021-03-09