Börje Dahrén

Redaktör vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation

E-post:
borje.dahren[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 5327
Mobiltelefon:
070-2312236
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Redaktör vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation; Uppsala University Publications

E-post:
borje.dahren[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 5327
Mobiltelefon:
070-2312236
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

TF. Samordnare för Uppsala University Publications

Arbetar framförallt med stöd till forskare i frågor som rör publicering och öppen vetenskap. Återfinns huvudsakligen på Carolina Rediviva, våning 11.

Fil.dr i Geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik.

ORCiD

Google Scholar

Nyckelord: scholarly communication open science sustainable developement wiki science communication research policy

Kort CV

  • September 2019 - Bibliotekarie, avdelningen för vetenskaplig kommunikation, Uppsala universitetsbibliotek.
  • Februari 2016 - Augusti 2019. Informatör vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.
  • 2014 - 2018. Enskild firma som fotograf.
  • 2010 - 2016. Doktorand i mineralogi, petrologi och tektonik. Disputerade i januari 2016
  • 2010. Fil.mag i geovetenskap
  • 2004-2006. Musiklinjen, Bollnäs folkhögskola

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Börje Dahrén
Senast uppdaterad: 2021-03-09