Volodymyr Mazorchuk

Professor i matematik vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
Volodymyr.Mazorchuk[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3284
Besöksadress:
Rum 14237 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

My main research areas are: Representation theory; Lie algebras; Semigroups

Link to the teaching page: link

Link to my personal page: link

Akademiska meriter: PhD, Habil., docent

Date of Birth: 10 May 1972

1988-1993: student, Kyiv Taras Shevchenko University;

1993-1996: graduate student, Kyiv Taras Shevchenko University;

1996: Ph.D. in Mathematics (Candidate of Physical and Mathematical Sciences),

Kyiv Taras Shevchenko University;

1996-2000: Assistant Professor in Algebra, Department of Mechanics and Mathematics,

Kyiv Taras Shevchenko University;

1998-1999: Alexander von Humboldt Research Fellow in Bielefeld University, Germany.

2000: Habilitation in Mathematics (Doctor of Physical and Mathematical Sciences),

Kyiv Taras Shevchenko University;

2000-2001: Junior Associate of the ICTP, Trieste, Italy;

2000-2001: Research Assistant, Department of Mathematics, Chalmers University of

Technology and Göteborg University;

2001-2007: Senior Lecturer, Department of Mathematics, University of Uppsala.

2002: Docent in Mathematics, University of Uppsala.

2007-2008: Reader in Pure Mathematics, Department of Mathematics, University of Glasgow

2007-now: Professor in Mathematics, Department of Mathematics, University of Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Volodymyr Mazorchuk
Senast uppdaterad: 2021-03-09