Bo Månson

Projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning

E-post:
bo.manson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 7578
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Akademiska meriter: FK, doktorandtj.

Nyckelord: förvaltningsrätt samverkan medarbetarskap styrning hållbarhet ledarskap kompetensutveckling organisation offentlig sektor chefsutveckling uppdragsutbildning fortbildning yrkesverksamma livslångt lärande kompetensförsörjning statsvetenskap organisationsutveckling myndigheter kommuner ledarutveckling regioner ledning förvaltningspolitik hrm human resource management tjänstemannarollen förtroendemannarollen politikerrollen politiskt ledarskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Bo Månson
Senast uppdaterad: 2021-03-09