Lucas Baldo Mesa Casa

Doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
lucas.casa[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I'm a PhD student in Annica Black-Schaffer's group, where I study materials that show unconventional superconductivity. I have worked theoretically with semiconductor-superconductor hybrid structures and, more recently, twisted bilayer graphene.

Nyckelord: superconductivity

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lucas Baldo Mesa Casa
Senast uppdaterad: 2021-03-09