Emanuel Larsson

Doktorand vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
emanuel.larsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3402
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Emanuel Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09