Thomas Hammar

Ingenjör vid Tandemlaboratoriet

E-post:
Thomas.Hammar[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3124
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FL

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09