Henrik Ågren

Professor vid Historiska institutionen

E-post:
Henrik.Agren[AT-tecken]hist.uu.se
Telefon:
018-471 1529
Besöksadress:
Rum EP 1-1023 Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postadress:
Box 628
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i historia med tidigmodern kultur- och socialhistoria som specialitet.

Akademiska meriter: Docent

FD i historia 1998.

Forskare vid Uppsala universitet 1998-2000

Universitetslektor vid Högskolan i Gävle 2000-2012

Forskare vid Uppsala universitet 2007-2014

Docent vid Uppsala universitet 2011.

Universitetslektor vid Linköpings universitet 2012-2013

Biträdande professor vid Linköpings universitet 2014

Universitetslektor vid Uppsala universitet 2014-2015

Professor vid Uppsala universitet 2015-

Mentor 2017-

Studierektor för avancerad nivå 2018-

Jag arbetar för närvarande främst med en större forskningssyntes om revolutioner i ett globalhistoriskt perspektiv.

Tidigare har jag bland annat forskat inom RJ-projektet "Se ståndssamhället! Olikheternas kultur i Sverige under tidigmodern tid", inom VR-projektet "Erik den helige - landsfader eller beläte. Synen på inhemska helgon i svensk historieskrivning under 1600- och 1700-talen", om tidsmedvetande i det tidigmoderna samhället samt om kopplingen mellan offentlig namngivning och lokal identitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henrik Ågren
Senast uppdaterad: 2021-03-09