Jan Fredrik Kindstrand

Professor emer. i grekiska språket och litteraturen 90 vid Institutionen för lingvistik och filologi

E-post:
jfkindstrand[AT-tecken]gmail.com
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, D.Phil.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09