Jan Källne

Professor emeritus vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
jan.kallne[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-5211940
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09