Ivar Olovsson

Professor emeritus emer. i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
Ivar.Olovsson[AT-tecken]kemi.uu.se
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ivar Olovsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09