Kersti Ullenhag

Professor emeritus vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Kersti.Ullenhag[AT-tecken]ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Research Interests

My research has primarily focused on business history. Business history has been an approach in industrial history. To me it is obvious that one might deepen one’s understanding of growth and stagnation on the macro-level if one - in a relevant context - analyses the workings of enterprises. Theoretical inspiration has been derived from Joseph A. Schumpeter and, later on, from Douglass C. North. Amongst others who have given inspiration are Alfred D. Chandler and scholars working with the history of mentalities. Along the same line of thinking, I have accepted the view that biographies might mirror aspects of their times.

At this time (January 2011) I am working with biographical studies of Theodor Adelswärd (1860-1929), holder of an entailed estate, entrepreneur and politician.

Selected Publications

Books
Ullenhag, Kersti, ed. (2009) Acta Ostrogothica 16. Uppsala: Östgöta nation.

Ullenhag, Kersti (2001), Delen och helheten. Företags- och industrihistorisk forskning under fyra årtionden (Uppsala Studies in Economic History, 59). Uppsala: Uppsala University Library [distributör]

Ullenhag, Kersti (1998), I takt med tiden. SNS åren 1948-1998. Stockholm: SNS förlag

Ullenhag, Kersti (1998), SNS och samhällsdebatten 1948-1998. De första tjugofem åren. Stockholm: SNS förlag

Ullenhag, Kersti, ed. (1993), Nordic Business in the Long View: On Control and Strategy in Structural Change. London, England and Portland, Oregon: Frank Cass & Co. Ltd. (Originally published in: Business history 35 (1993): 2

Ullenhag, Kersti, ed. (1991), Hundred Flowers Bloom. Essays in Honour of Bo Gustafsson. (Uppsala Studies in Economic History, 33) Uppsala: Stockholm: Almqvist § Wiksell International [distributör]

Ullenhag, Kersti (1990), Förnyelse Förvandling Fusion. Uplandsbanken 1965-1985. Uppsala : Hallgren & Fallgren. Studieförlag AB

Ullenhag, Kersti (1984), Industriell utveckling och demokratisering 1862. Uppsala stads historia V. Uppsala: Almqvist & Wiksell

Ullenhag, Kersti (1982), Sörkörare. Bönder med lärft på lassen från Norra Ångermanland 1750-1850. Örnsköldsvik: CeWe-förlaget

Ullenhag, Kersti (1970), AB Åtvidabergs förenade industrier med föregångare. (Ekonomisk- historiska studier 5). Uppsala: Svenska Bokförlaget

Chapters in books
Ullenhag, Kersti (2008),"European Institutions and Enterprises in Sweden", in Harm G. Schröter (ed.), The European Enterprise. Historical Investigation into a Future Species, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag.

Ullenhag, Kersti (2007), "Globalisation, management education and management practice. The case of the IFL, Sweden", in Margrit Müller&Timo Myllentaus (eds.), Pathbreakers. Small European Countries responding to Globalisation and De-globalisation, Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang AG

Ullenhag, Kersti (2005),"Vänsterpressen, löntagarfonderna och folkpartiet" i Olof Kleberg (red.), Stridsfrågor och stilbildare. Liberal press i 100 års samhällsdebatt, Uppsala: Uppsala Publishing House AB

Ullenhag, Kersti (2003),"Bruksarkiv i ekonomisk-historisk forskning" i Akter och iakttagelser. Landsarkivet i Uppsala 100 år, Uppsala: Landsarkivet

Ullenhag, Kersti (2003), "Revision och samhällsomvandling. Åren 1872, 1922 och 1972" i Riksdagens revisorer under två sekler, Stockholm: Riksdagens revisorer

Ullenhag, Kersti (2003), "Adolf Hedin, en kämpande demokrat" i Riksdagens revisorer under två sekler, Stockholm: Riksdagens revisorer

Ullenhag, Kersti (2003), "Gustav Rosén, en frisinnad norrlandspatriot" i Riksdagens revisorer under två sekler, Stockholm: Riksdagens revisorer

Ullenhag, Kersti (2003), "Nancy Eriksson, en socialdemokratisk klassresenär" i Riksdagens revisorer under två sekler, Stockholm: Riksdagens revisorer

Kersti Ullenhag (2003), "Företagsledarutbildning och samhällsomvandling" i Maths Isacson & Mats Morell (red.), Industrialismens tid. Ekonomisk-historiska perspektiv på svensk industriell omvandling under 200 år, Stockholm: SNS förlag

Kersti Ullenhag (2002), "Ann Margret Holmgren och rösträttsrörelsen" i Håkan Holmberg (red.), Liberala pionjärer, Uppsala: Uppsala Publishing House AB

Kersti Ullenhag (2001), "Joseph A. Schumpeters entreprenör. Teoretiskt koncept och empirisk verklighet" in Magnus Henrekson & Mats Larsson & Hans Sjögren (eds), Entrepreneurship in Business and Research. Essays in honour of Håkan Lindgren, Stockholm: Probus Förlag HB

Kersti Ullenhag (2000), "Social science, business and politics" in Tony Slaven (ed.), Business history, theory and practice, Glasgow: The centre for business history in Scotland

Kersti Ullenhag, ( 2000), "The Federation of Swedish industries in Swedish politics" in Anne-Marie Kuijlars & Kim Prudon & Joop Visse (eds.), Business and society, Rotterdam: The Centre of Business History

Kersti Ullenhag (1998), "Kontrasternas decennium. Uppsalastudenten åren 1960-1967" i Torgny Nevéus (red.), Världen i Uppsalaperspektiv. Uppsala Studentkår 1930-1990, Uppsala: Uppsala Studentkår

Kersti Ullenhag (1995), "Managers, Institutions and Growth" in Mila Davids & Ferry de Goey & Dirk de Wit (eds.), Proceedings of the Conference on Business History October 24 and 25, 1994. Rotterdam. The Netherlands, Rotterdam: The Centre of Business History

Kersti Ullenhag (1993), "Introduction" in Kersti Ullenhag (ed.), Nordic Business in the Long View. On Control and Strategy in Structural Change. London, England and Portland, Oregon: Frank Cass & Co. Ltd.

Kersti Ullenhag (1993), "Those in Power. On the role of owners in Swedish business" in Kersti Ullenhag (ed.), Nordic Business in the Long View. On Control and Strategy in Structural Change. London, England and Portland, Oregon: Frank Cass & Co. Ltd

Kersti Ullenhag (1991), "Foreword" in Kersti Ullenhag (ed.),"Hundred Flowers Bloom". Essays in Honour of Bo Gustafsson. (Uppsala Studies in Economic history, 33) Uppsala: Stockholm: Almqvist § Wiksell International [distributör]

Kersti Ullenhag (1991), "By Necessity or Choice? Cases of Merger in Swedish Banking" in Kersti Ullenhag (ed.), "Hundred Flowers Bloom". Essays in Honour of Bo Gustafsson. (Uppsala studies in economic history, 33) Uppsala:Universitet; Stockholm: Almqvist § Wiksell International [distributör]

Kersti Ullenhag (1990 – 1996), 24 signed articles in Nationalencyklopedin. Höganäs Bokförlaget Bra Böcker AB

Kersti Ullenhag (1971), "Delen och helheten som varandras komplement i ekonomisk-historisk forskning. Ett exempel" i Ur ekonomisk-historisk synvinkel. Festskrift tillägnad professor Karl-Gustaf Hildebrand 25.4.1971. (Ekonomisk-historiska studier, 7). Stockholm: Läromedelsförlaget

Articles in journals and periodicals
Kersti Ullenhag (2009), "Förord" i Kersti Ullenhag (red), Acta Ostrogothica 16, Uppsala: Östgöta nation.

Kersti Ullenhag (2009), "Om David Bergström" i Kersti Ullenhag (red.) Acta Ostrogothica 16, Uppsala: Östgöta nation.

Kersti Ullenhag (2009), "Om Ellen Key" i Acta Ostrogothica 16, Uppsala: Östgöta nation.

Kersti Ullenhag (1995), "Marknad, moral och minne. Ett historiskt perspektiv" Svensk kyrkotidning, 44

Kersti Ullenhag (1993), "Linköping överflyglar Norrköping" I Acta Ostrogothica 12. Uppsala: Östgöta nation

Kersti Ullenhag (1991) "Från samarbete till fusion. Ny strategi genom nya ägare", Företagsminnen. Årsmeddelande 1990 från Föreningen Stockholms Företagsminnen. Stockholm 1991.

Kersti Ullenhag (1988) "Firms under Expansion. A Theoretical Model and Its Application", Scandinavian Economic History Review, 2

Kersti Ullenhag (1979), "Företagsforskning och förnyelse", Historisk tidskrift, 3

Kersti Ullenhag (1965), Det gamla Åtvid - en tillgång för östgötakulturen? i Acta Ostrogothica 8. Uppsala: Östgöta nation

Reviews in Journals
Kersti Ullenhag (2002), "Ulf Olsson, Att förvalta sitt pund: Marcus Wallenberg 1899-1982", Personhistorisk tidskrift, 1

Kersti Ullenhag (1998), "Inge Ivarsson, Integrated International Production: A Study of Foreign transnational Corporations", Business History, 2

Kersti Ullenhag (1998), "Lars Thue, Strǿm och styring. Norsk kraftliberalisme i historisk perspective", Business History, 1

Kersti Ullenhag, (1992), "Svenska ekonomer", [Christina Jonung & Ann-Charlotte Ståhlberg, red.] Personhistorisk tidskrift, 3-4

Kersti Ullenhag (1992),"Industrialisten Holger Crafoord", [Torsten Gårdlund] Personhistorisk tidskrift, 3-4

Kersti Ullenhag (1989), "Specifikt eller generellt" [Lars-Erik Bjessmo], Historisk tidskrift, 2

Kersti Ullenhag, (1988) "Mats Johansson, Svensk industri 1930-1950. Produktion, produktivitet, sysselsättning", Scandinavian Economic History Review, 2

Kersti Ullenhag (1986) "Om krig och strukturutveckling" [Mats Johansson] Historisk tidskrift, 3

Kersti Ullenhag (1981) "Gemensamma marknaden och tredje världen" [Vidar Svensson], Historisk tidskrift, 3

Kersti Ullenhag (1979) "Örebro enskilda bank 1837-1918" [Ernst Söderlund], Historisk tidskrift, 1

Kersti Ullenhag (1977) "LM 100 år", [Artur Attman & Jan Kuuse & Ulf Olsson] Historisk tidskrift, 4

Kersti Ullenhag (1977), "Kerstin Abukhanfusa. Beredskapsfamiljernas försörjning", Historisk tidskrift, 2

Kersti Ullenhag (1975) "Swedish engineering firm" [Sven Fritz], Scandinavian Economic History Review, 1

Kersti Ullenhag (1974), "Staffan Sjöberg. Arbetare vid Surahammars järnverk", Historisk tidskrift nr 3 samt "Replik" i efterföljande nummer.

Kersti Ullenhag (1969), "Arvid Ernvik. Östvärmländska järnbruk. Järnhantering och skogshushållning i Kristinehamnstrakten" (recension), Historisk tidskrift nr 3

Kersti Ullenhag (1969), "Torbjörn Fogelberg. Årnäs bruk 1802-1960. Ett bidrag till vänernregionens ekonomiska historia." Historisk tidskrift, 3

Kersti Ullenhag (1967), "Elspeth M. Veale. The English Fur Trade in the Later Middle Ages". Historisk tidskrift nr 3

Working papers and reports
Kersti Ullenhag (2001), "Mikro och Makro. Två nivåer i samspel" (Uppsala Papers in Economic History, Research Report No 48). Uppsala

Kersti Ullenhag (1999), "Rapport avseende forskning i Wallenbergarkivet. Augusti 1997." i Sverige och judarnas tillgångar. Slutrapport (SOU 1999:20). Bilaga. Rapporter utarbetade för kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget (UD 1999:05)

Kersti Ullenhag (1999), "Rapport avseende forskning i Handels- respektive Industrikommissionens arkiv på Riksarkivet. Oktober 1998." i Sverige och judarnas tillgångar. Slutrapport (SOU 1999:20). Bilaga. Rapporter utarbetade för kommissionen om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget (UD 1999:05)

Kersti Ullenhag (1997), "Ann Margret Holmgren. Den kvinnliga rösträttens agitator" (Uppsala Papers in Economic History, Research Report No 44). Uppsala

Kersti Ullenhag (1996), "A Call for Specialized Price Indices in Business History" in Ragnhild Lundström & Kersti Ullenhag , "Methodological problems in business history: Two papers" (Uppsala Papers in Economic History, Research Report No 12). Uppsala

Kersti Ullenhag (1996), "Managers, Institutions and Growth. Business History as an Approach to Industrial history", (Uppsala Papers in Economic History, Research Report No. 41). Uppsala

Kersti Ullenhag (1995), "Institutions and Industrial Development. A Perspective on the Swedish and Finnish Paper Industries" in Olle Krantz (ed.), "Cross-Country Comparisons of Industrialisation in Small Countries 1870-1940. Attitudes, Organisational Patterns, Technology, Productivity" (Occasional Papers in Economic History) Umeå.

Kersti Ullenhag (1995), "Kommentar till Rolv Petter Amdam, Oppdragsforskning som akademisk disiplin – trekk ved norsk foretakshistorisk forskning" i Hans Sjögren (red.), "Aspekter på näringslivets historia". (Forskningsrapport nr 5, Institutet för ekonomisk-historisk forskning, Handelshögskolan i Stockholm). Stockholm

Kersti Ullenhag, ed. (1986), "Books and articles from the Department of Economic History at Uppsala University", (Uppsala Papers in Economic History. Research Report No 13). Uppsala

Kersti Ullenhag (1986), "Arbetsmarknad och attityder i förvandling. Glimtar från industrialiseringen i Uppsala" i Lars Holmstrand (red.), "Sex föreläsningar om arbetsliv och arbetsmarknad." (A-FORUM-rapport. No 2). Uppsala

Unpublished research
Kersti Ullenhag (1973), "Förundersökning avsseende Linköpngs historia". Department of Economic History. Uppsala

Kersti Ullenhag (1964), "Åtvidabergs ekonomiska utveckling 1869-1906. Lokal råvarutillgång som förutsättning för industri." Licentiate´s dissertation. Department of Economic History. Uppsala

Teaching materials and educational development
Kersti Ullenhag (1992), "Företag i expansion. En teoretisk modell och dess tillämpning" i Håkan Lindgren (red.), "Teori, empiri och metod i ekonomisk-historisk analys", (Uppsala Papers in Economic History. Basic Reading No 8). Uppsala

Håkan Lindgren & Kersti Ullenhag, red. (1985), "Teorier och teoretisk tillämpning i företagshistorisk forskning." (Uppsala Papers in Economic History. Basic Reading No 1). Uppsala

Ann-Marie Petersson & Kersti Ullenhag (1980), "Historia A. 20 poäng. Försöksverksamhet med integrerad studiegång inom lärarutbildningen i historia 1979/80." Uppsala: Uppsala universitet.

Kersti Ullenhag (1980), "Synpunkter" i Tio nödvändiga åtgärder för att höja utbildningens kvalitet – från en överläggning mellan universitetslärare och studenter 1980-10-15. Uppsala: Uppsala Studentkår

Kersti Ullenhag & Kurt Ågren (1974), "Målbeskrivning i blockämnet historia. Slutrapport projekt PuHu 17." Uppsala: Uppsala universitet

CV

Degrees and positions
2001-06-01 – Professor, part-time, (prof. emer.) at the Department of Economic History, Uppsala University

1999-06-17 Professor in economic history at the Department of Economic History, Uppsala University

1975-05-01 Senior lecturer in economic history, by letter of appointment

1971-07-01 Senior lecturer in economic history

1971-06-11 Diploma at Uppsala Institute of Education

1970-06-03 Fellow (docent) of the Faculty of Social Sciences, Uppsala University

1970-05-22 PhD Economic history, Uppsala University

Appointments (selection - all special appointments within the Department of Economic History are among those excluded.)

2004-2008 Member of the board of "The association, Business archives in Uppsala" [Föreningen Näringslivsarkiv i Uppsala]

2003 Chair in international assessment committee of "The Foundation for Strategic Environmental Research" (MISTRA)

2002-2003 Chair in evaluation group for assessment of history. Appointed by the National Agency for Higher Education (Report 2003:2R)

2001-2002 Member of the board of "The centre for entrepreneurship and business development in Uppsala"["Centrum för entreprenörskap och företagsutveckling i Uppsala"] (CEF)

2001- Member of the advisory Scientific Committee of "The association, Business archives in Uppsala"

1999-2002 Member of the Academic Senate, of Uppsala University

1997-1999. Expert in "The Commission (Foreign Office 1997:05) about Jewish assets in Sweden at the time of World War Two". Appointed by the government.

1996 and 1998. Referee for dissertation competitions in European business history launched by EBHA (European Business History Association)

1995-2008 Member of the advisory "Scientific Committee" of the Bertil Ohlin Institute

1994-1996 Substitute member of the board of Uppsala Mortgage Bank [AB Stadshypotek, Uppsala]

1990-96 Expert in the production of the National Swedish Encyclopaedia [Nationalencyklopedin] within the field of trades

1988-07-01-1997-10-06 Member of the "University Library Board" of Uppsala University

1987-06-30-1999-06-30 Member of the "Research fellowship award board" (docenturnämnden) of the Faculty of Social Sciences, Uppsala University (substitute member 1987-06-30-1992-06-30)

1986-12-04-1993-06-30 Member of the "Scholarship Board of the Swedish Institute for cultural relations with foreign countries" (as chair 1992/93)

1985-1991 Member of the board of the "Swedish History Association"

1984 April, Guest lecturer at the Department of Economic History, Exeter University, Great Britain

1983-07-01–1998-06-30 Member of the "Scholarship Board" of Uppsala University

1982-05-01-15 Swedish organizer and teacher of the course"Research and Creative teaching" at the University of Guelph, Ontario, Canada. Appointed by the Office of the Chancellor of the Universities and Colleges in Sweden

1979-07-01-1988-10-07 Substitute member in the "Board for review of teaching aids and books of the National Institute for information on teaching materials". Appointed by the government

1977-07-01-1998-12-31 Member of the "Disciplinary Committee" of Uppsala University

1977-07-01-1983-06-30. Member of the Undergraduate studies programme committee of Social Sciences and its delegation for economy, Uppsala University

Research evaluation, shorter recurrent appointments

Written evaluations
for appointments of posts as junior research fellow, senior lecturer and professor (including once in Lancaster, Great Britain)

for applications for funding

University appointed examiner at public defence of doctoral theses in economic history, history and sociology

Member of examining committees for doctoral thesis in business studies, cultural anthropology, economic history, ethnology, government, history (including once in Oslo), peace and conflict research, social and economic geography and sociology

Referee for journals, primarily Scandinavien Economic History Review

Others
Honorary member of the Östgöta students’ club [Östgöta nation]

President of Uppsala Rotary Club 2002-07-01 - 2003-06-30

President of Östgöta society, Uppsala [Östgöta gille] 1994-1996

President of Soroptimist International of Uppsala 1988-1989

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kersti Ullenhag
Senast uppdaterad: 2021-03-09