Warwick Tucker

Professor i matematik vid Matematiska institutionen, Dynamiska system och talteori

E-post:
Warwick.Tucker[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Prefekt (HT 2015 - VT 2017, HT 2018 - VT 2020), matematiska institutionen.

Forskningsledare för CAPA-gruppen.

Akademiska meriter: FD, Docent

För mer information, se hemsidan för min forskargrupp CAPA.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Warwick Tucker
Senast uppdaterad: 2021-03-09