Tomas Nyberg

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
tomas.nyberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3164
Mobiltelefon:
070-4250790
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
75237 UPPSALA
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Akademiska meriter: TeknD, Docent i teknisk fysik m inriktn mot elektronik

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09