Boel K Gustafsson

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för specialsamlingar

E-post:
boel.gustafsson[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
018-471 4084
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är bibliotekarie vid Avdelningen för specialsamlingar där jag arbetar med administration av specialläsesalen, besök, butik och utställningssal. Jag har även biblioteksgemensamt ansvar för mottagningen av praktikanter och internationella utbyten. Min arbetsplats är på plan 4 i Carolina Rediviva.

Akademiska meriter: FM

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Boel K Gustafsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09