Magnus Efverström

Institutionstekniker (Tjänstledig) vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Administration och service

E-post:
magnus.efverstrom[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
072-9999339
Besöksadress:
Rum BMC A3:2 Biomedicinskt centrum BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 591
751 24 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-12-21 - 2024-06-15

Möteskoordinator vid Avdelningen för gemensam service och administration, Enheten Universitetshuset

Telefon:
018-471 5408
Mobiltelefon:
072-9999339
Besöksadress:
Biskopsgatan 3
753 10 Uppsala
Postadress:
Uppsala/Gotland
00000 Uppsala/Visby

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magnus Efverström
Senast uppdaterad: 2021-03-09