Mikael Pettersson

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

E-post:
Mikael.Pettersson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3877
Mobiltelefon:
070-1679192
Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

Kort presentation

2016-2026 Medarbetare i projektgruppen för avveckling av TSL: Surplus, nedmontering och rivning, underhåll och kommunikation utåt.

Tidigare medarbetare vid drift av partikelacceleratorn Gustaf Werner-cyklotronen vid TSL. 1988-1998 operatör med drift och underhåll. 1998-2009 1:e FoIng i kontrollsystemsgruppen med utveckling och underhåll av styrsystem. 2009 fram tills maskinen stängdes av 2016 Cyklotronchef med ansvar för drift, bemanning och underhåll av partikelacceleratorn .

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Pettersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09