Mikael Pettersson

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, The Svedberg-laboratoriet

E-post:
Mikael.Pettersson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3877
Mobiltelefon:
070-1679192
Besöksadress:
Thunbergsv. 3D
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 533
751 21 Uppsala

Kort presentation

Medarbetare i projektgruppen för avveckling av TSL. Arbetsuppgifter i maskinunderhåll, föremålshantering, dokumentation och webb.

Jag har arbetat med partikelacceleratorn Gustaf Werner-cyklotronen vid TSL sedan 1988. Började som operatör med drift och underhåll, arbetade därefter i kontrollsystemsgruppen med utveckling och underhåll av styrsystem, hade sedan roll som cyklotronchef med ansvar för drift och underhåll av partikelacceleratorn fram tills den stängdes av 2016. Nu avvecklar jag den.

Akademiska meriter: FK

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Pettersson
Senast uppdaterad: 2021-03-09