Martin Agback

Teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
martin.agback[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
018-471 2758
Mobiltelefon:
070-4250081
Besöksadress:
Rum POL 103124 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Kort presentation

Teknisk systemadministratör på UPPMAX.
Se: http://www.uppmax.uu.se

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Agback
Senast uppdaterad: 2021-03-09