Mats Gustafsson

Professor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Industriell teknik

E-post:
mats.gustafsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3042
Mobiltelefon:
073-4697983
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 169
751 04 Uppsala

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
Mats.Gustafsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 4241
Mobiltelefon:
073-4697983
Fax:
018-611 3703
Besöksadress:
Rum 647 Ing:61, Tr:3 Akademiska sjukhuset, ingång 61
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 61
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: TeknD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mats Gustafsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09