Roger Herbert

Universitetslektor vid Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten- och landskapslära; Hydrologi

E-post:
Roger.Herbert[AT-tecken]geo.uu.se
Telefon:
018-471 2266070-3258724
Mobiltelefon:
070-3258724
Besöksadress:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Akademiska meriter: docent, FD

Nyckelord: hållbar utveckling grundvatten hydrologi hydrogeologi hydrokemi dricksvatten gruvor vatten

Roger Herbert är universitetslektor i hydrologi och docent i biogeokemi. Hans arbetstid delas mellan forskning, undervisning och ett uppdrag som programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik. Han forskar kring biogeokemiska processer under mättade förhållanden, med särskild inriktning på denitrifikation i bioreaktorer, ämnestransport i dubbelporositetssystem och grundvattensanering. Arsenikupptag i växter och samspelet mellan mark-växt-vatten-systemet är också ett forskningsintresse.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Roger Herbert
Senast uppdaterad: 2021-03-09