Erik Sjöqvist

Professor i kvantinformationsteori vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
erik.sjoqvist[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
073-0245822
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 5
75237 Uppsala
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: quantum information quantum mechanics geometric phase

Erik Sjöqvist är sedan 2005 professor i kvantinformationsteori vid Uppsala universitet. Han tog sin doktorsexamen vid Uppsala universitet 1995 och har varit post-doc vid University of Durham (UK), Oxford University (UK) och Atomic Institute (Vienna) 1996-1999. Han har varit forskarassistent 2000-2004 och erhöll sin docentur 2001. Han har varit gästprofessor vid Centre for Quantum Technologies at NUS, Singapore 2010-2013. Publikationer: scholar.google.se/citations

https://arxiv.org/search/quant-ph?query=sjoqvist&searchtype=author&abstracts=show&order=-announced_date_first&size=50

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Sjöqvist
Senast uppdaterad: 2021-03-09