Olof Karis

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
olof.karis[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3614
Mobiltelefon:
070-4250329
Besöksadress:
Rum ÅNG 60404 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Olof Karis
Senast uppdaterad: 2021-03-09