Hans Karlsson

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
hans.karlsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7893
Mobiltelefon:
070-1679287
Besöksadress:
Rum POL 106192 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning berör kvantmekanisk modellering av dynamiken hos kemiska reaktioner, från växelverkan med ultrasnabba laserpulser till reaktionsdynamik hos stora molekylära system, med fokus på utveckling av nya och effektiva beräkningsverktyg och algoritmer.

I min undervisning använder jag ofta datorlaborationer för att illustrera kvantmekaniska fenomen.

På nationell och Europeisk nivå är jag engagerad i frågor som rör öppen vetenskap och öppna data samt e-infrastrukturfrågor.

Akademiska meriter: doc, FD, excellent lärare

Nyckelord: scientific computing femtochemistry quantum dynamics

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hans Karlsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09